Tổng hợp các mẫu Hợp đồng thiết kế website được nhiều người dùng nhất

mẫu Hợp đồng thiết kế website

Hợp đồng thiết kế website

Ngày nay, để giới thiệu về mình, tìm kiếm khách hàng, xây dựng thương hiệu … việc phát hành lên mạng internet một website là một trong những lựa chọn hiệu quả và tiết kiệm nhất. Cùng với việc tìm cho mình một nhà thiết kế giỏi, uy tín, việc ký kết hợp đồng thiết kế website cũng là một yếu tố cần được quan tâm thích đáng.

 

Dưới đây là một mẫu hợp đồng thiết kế website mà Chúng tôi muốn giới thiệu để Quí vị tham khảo.

Website doanh nghiệp tuy ban đầu giá trị không lớn, nhưng theo thời gian sẽ “tích tụ” rất nhiều giá trị vô hình và hữu hình. Do vậy, nếu không có những thỏa thuận chặt chẽ ngày từ đầu thì chắc chắn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, phiền phức trong quá trình sử dụng, vận hành sau này ( ảnh minh họa) 

Hợp đồng thiết kế website.

—————————————————————————————————-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(V/v: Thiết kế website )

– Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự và luật thương mại, các qui định của pháp luật VN về internet.
– Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên.

 

Hôm nay, ngày …… tháng 10 năm 200………, Tại: Văn phòng CÔNG TY……………………………..địa chỉ:….. Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY ………………………………………………………….
Địa chỉ : 300 Ngô Thời XX, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : Xxxxxxx
Đại diện : Ông Trần Thiện Thanh – Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Bên B: CÔNG TY …………………………………………………………
Địa chỉ : 550 Cộng Hòa A, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : Yyyyyy – Fax :
Đại diện : Ông Nguyễn Duy Nam – Chức vụ: Giám Đốc

 

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B nhận thiết kế Phần Mềm Website BBBB.vn cho Bên A. Chi tiết về cấu trúc và chức năng của phầm mềm website được thể hiện trong “Bảng mô tả” đính kèm hợp đồng này. Trong quá trình triển khai, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và thống nhất trên cơ sở hoàn thiện và hiệu quả hơn.
1.3. Để thực hiện, Bên B sẽ lập nhóm Dự án gồm : 2 kỹ sư lập trình và một Phó giám đốc làm Trưởng dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các vấn đề phát sinh sẽ được bàn bạc, thống nhất bằng văn bản thông qua người đại diện của hai bên.
1.4. Thời gian thực hiện : 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Chi tiết về lộ trình công việc được thực hiện theo “Bản kế hoạch phát triển website”.
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1. Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng là: 28.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng), đã bao gồm thuế.
Giá trên cũng đã bao gồm : Chi phí bản quyền của các phần mềm nền là hệ điều hành của máy chủ và cơ sở dữ liệu trong một năm đầu. Nhưng không bao gồm phí thuê tên miền, hosting (nơi lưu trữ phần mềm website trên internet)
2.2. Thời gian thanh toán:
Bên A thanh toán cho Bên B theo 2 đợt như sau:
• Đợt 1: 30% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký hợp đồng.
• Đợt 2: 60% tổng trị giá hợp đồng ngay sau khi website chính thức hoạt động.
• Đợt 3: 10% tổng trị giá hợp đồng còn lại sau khi website chính thức hoạt động ổn định trong một năm.
3.2. Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn cho bên A.
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
– Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này.
– Cung cấp cho bên B vật dụng và tài liệu cần thiết cho bên B trong quá trình triển khai công việc.
– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc do hành vi sai trái cố ý của nhân viên Bên B.
– Đảm bảo vệ cho bên B khỏi những khiếu nại phát sinh, nếu có, ngoài phạm vi dịch vụ do bên B cung cấp.
– Thanh toán phí dịch vụ theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trường hợp thanh toán chậm thì phải trả lãi chậm trả trên số tiền chậm thanh toán.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ theo qui định của pháp luật.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
– Thực hiện đúng những nội dung công việc đã được ký trong hợp đồng.
– Thông báo cho bên B tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho bên B để bàn bạc, giải quyết.
– Hoàn trả cho bên A những có những vật dụng và tài liệu sau khi hoàn thành dự án.
– Trong quá trình triển khai, nếu bên B có nhu cầu thay người thực hiện dự án phải thông báo chính thức bằng văn bản cho bên A. Tuy nhiên bên B vẫn phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo qui định của pháp luật.
ĐIỀU 4: NGHIỆM THU
Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Phần Mềm Website khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:
– Phần Mềm Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên.
– Các phép tính toán và đưa nội dung lên website chính xác.
– Trưởng dự án và Phó dự án hai bên sẽ là người ký biên bản nghiệm thu.
Nếu Bên A có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã nghiệm thu, ngoài phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành chính đã được hai bên thỏa thuận trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian và chi phí thực hiện.
ĐIỀU 5: CÀI ĐẶT, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO
5.1. Cài đặt:
– Bên B có trách nhiệm cài đặt phần mền website lên máy chủ, và người sử dụng có thể truy cập bất cứ nơi nào có đường truyền internet.
– Bên A có trách nhiệm giao cho bên B user name và password của domain và hosting hiện có của bên A.
5.2. Hướng dẫn sử dụng:
– Bên B có trách nhiệm huấn luyện cách thức sử dụng phần mềm và bảo trì hệ thống cho bên A.
– Trong trường hợp Bên A có thay đổi nhân sự (người sử dụng) và cần Bên B hướng dẫn lại, bên B sẽ hỗ trợ miễn phí.
5.3. Bàn giao:
Sau ngày ký nghiệm thu Phần Mềm Website, Bên B sẽ thực hiện bàn giao hệ thống cho Bên A. Nội dung bàn giao gồm:
1. Tất cả các mã nguồn của phần mềm website bằng đĩa CD ROM.
2. User name và password của Ban Quản Trị hệ thống website.
ĐIỀU 6 : BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
6.1. Phần Mềm Website được Bên B bảo hành 36 (ba mươi sáu) tháng miễn phí tính từ ngày ký nghiệm thu. Điều kiện và phương thức bảo hành như sau:
– Trong vòng 01 tháng đầu kể từ khi website chính thức hoạt động, bên B phải theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của website, nếu có bất kỳ lỗi nào được phát hiện thì bên B phải có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn chậm nhất là 24h kể từ khi nhận được thông tin.
– Đối với lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, người quản lý hệ thống Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng mọi hình thức nhanh nhất có thể: điện thoại, email, fax… Bên B sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tối đa là 24 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).
– Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Bên A có thể thông báo cho Bên B để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải quyết.
– Những lỗi về số liệu, sai sót do ban quản trị hệ thống thao tác, Bên B sẽ hỗ trợ cùng giải quyết thông qua: điện thoại, email, fax.
– Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa các chức năng để tiện sử dụng, sửa đổi hình thức, giao diện… tùy theo mức độ cụ thể sẽ được tính phí thông qua sự bàn bạc giữa hai bên.
6.2. Các trường hợp không được bảo hành và bảo trì:
– Do các sự cố về phần cứng hỏng, điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn. Tuy nhiên Bên B sẽ hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất và có tính phí theo từng trường hợp cụ thể phát sinh.
– Trong quá trình vận hành, dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ, bên A không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu của hệ thống.

 

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN
– Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B không chuyển giao phần mềm hoặc không chuyển giao các kết quả dịch vụ đúng cam kết. Khi đó, Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán theo hợp đồng.
– Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nội dung của hợp đồng này dẫn đến quá trình phát triển và triển khai không đúng như lịch trình đã cam kết. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ được tính trên chi phí thực tế mà bên B đã thực hiện
ĐIỀU 8: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC
8.1. Bảo vệ an toàn:
Sau thời gian website đi vào hoạt động Bên B có các trách nhiệm phòng chống hacker/hacking dưới mọi hình thức khi bên A phát hiện thấy dấu hiệu bất thường về hoạt động của website như: website chạy chậm hơn bình thường, không truy cập vào website… Bên B phải có biện pháp xử lý các vấn đề trên chậm nhất trong vòng 24 tiếng, đảm bảo đưa website hoạt động trở lại bình thường.
8.2. Phát triển ứng dụng:
Vì nhu cầu thực tế, bên A có thể sẽ phát triển, nâng cấp phần mềm. Trong quá trình phát triển ứng dụng, bên B sẽ làm việc trực tiếp tại bên A một thời gian để chỉnh sửa các yêu cầu của bên A. Bên B sẽ không tính chi phí dịch vụ về việc này, ngoại trừ các chi phí cho đi lại, phương tiện … theo thực tế.
8.3. Trao đổi thông tin:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin giữa hai bên được thực hiện bằng email như: thông báo, câu hỏi…, bên nhận thông tin phải trả lời trực tiếp trong ngày hoặc chậm nhất là đến ngày hôm sau. Trường hợp khẩn cấp có thể dùng fax hoặc điện thoại.
8.4. Bảo mật
Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau trong quá trình triển khai dự án. Trường hợp cần thiết sẽ ký hợp đồng bảo mật thông tin. Bên B có trách nhiệm tăng cường bảo vệ đối những xâm phạm trái phép từ bên ngoài trong quá trình phát triển hệ thống. Hai bên không được sử dụng tài liệu hai bên trao đổi để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu.
Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia ( cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên kia theo qui định của pháp luật.
8.5. Quyền sở hữu trí tuệ:
Các bên có quyền sở hữu trí tuệ theo qui định tại Luật sở hữu trí tuệ. Bên A là chủ sở hữu và có quyền tài sản đối với website theo qui định của pháp luật.
8.6. Phạt vi phạm hợp đồng:
Nếu bên nào vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng này, ngoài việc phải bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật còn phải chịu trả cho bên kia số tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% giá trị của hợp đồng.

8.7. Chuyển server, dữ liệu:

Trong trường hợp bên A muốn chuyển hosting hay server qua nhà cung cấp dịch vụ khác, bên B sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu và website cho bên A mà không tính phí.

 

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi hai bên cùng đồng ý và thể hiện bằng văn bản.

Hợp đồng này có các văn bản kèm gồm : Biên bản mô tả chức năng phần mềm, biên bản yêu cầu, kế hoạch triển khai – là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh giải quyết. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí – kể cả tiền thuê luật sư cho bên thắng kiện.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B
Phân tích pháp lý của luật sư :

1. Chi phí thiết kế website thường không quá lớn. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp sử dụng website thì gần như lại rất lâu. Chính vì vậy, nếu hợp đồn không chặt chẽ, không có những qui định cụ thể về chế độ bảo hành, nâng cấp, xử lý sự cố … thì rất dễ đến cảnh tiền mất tật mang, rất bực mình. Nhất là khi những dữ liệu ( thông tin, hình ảnh …) trên website bị mất, không thể phục hồi được.

2. Ngoài ra, vấn đề sử dụng phần mềm nào, hệ điều hành nào … để thiết kế website là những vấn đề thuần túy chuyên môn mà chỉ có giới IT mới biết được. Do vậy, tốt nhất là cần hỏi rõ và thống nhất (ghi rõ trong hợp đồng) là ngoài các chi phí trong hợp đồng này, bên thuê (chủ) sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác mà website vẫn hoạt động bình thường. Đừng để xảy ra cảnh giống như vào nhà hàng ăn lẫu, rồi khi tính tiền thì từ rau, cho đến bún, mì, … đều tính riêng. Cuối cùng giá thực tế của một cái lẫu gấp mấy lần giá cái lẫu gì trên Menu.

3. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ cũng khá quan trọng …

Kham khảo thêm:

Mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website mới nhất năm 2020. Tải về mẫu hợp đồng thiết kế web, biên bản thanh lý hợp đồng và bàn giao website chuẩn và mới nhất 2020.

 

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện này thì website không còn xa lạ đối với mỗi doanh nghiệp cũng như khách hàng. Website đã trở thành một trong công cụ hỗ trợ không thể thiếu của một doanh nghiệp trong hoạt động marketing quảng bá thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm, dịch vụ. Vì thế việc việc soạn thảo một hợp đồng thiết kế website phải đúng luật và đảm bảo các quyền và lợi ích của các bên, hạn chế được rủi ro.

Hợp đồng thiết kế website

Trong bài viết này Luật Dương Gia sẽ cung cấp mẫu hợp đồng thiết kế website, mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website, mẫu biên bản bàn giao website mới nhất.

Mẫu hợp đồng thiết kế website

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu hợp đồng thiết kế website: Tải về hợp đồng thiết kế website

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu hợp đồng thiết kế website, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Dịch vụ tham khảo: Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật uy tín toàn quốc

Số:…..

– Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 72/2013 /NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại…………………… Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Dịch vụ tham khảo: Luật sư tư vấn pháp luật qua email trả lời chi tiết bằng văn bản

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                    Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Dịch vụ tham khảo: Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng và tại nơi khách hàng yêu cầu

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Hai bên thống nhất, ký hợp đồng với nội dung điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A cung cấp dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu của bên B. Chi tiết nội dung dịch vụ như cấu trúc, chức năng phần mềm website được ghi nhận cụ thể trong phụ lục đính kèm hợp đồng này.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng:………………………..

Bằng chữ:…………………………..

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Bên A sẽ giao bản mẫu website cho bên B chậm nhất …………. ngày, kể từ ngày các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ mail của bên B.

Bên A sẽ giao bản website chính thức cho bên B chậm nhất ……….. ngày, kể từ ngày các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ mail của bên B.

Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán:  chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận tiền bên A có nghĩa vụ thông báo cho bên B thông qua mail.

Bên B thanh toán cho bên A  theo …đợt:

Đợt 1: …..giá trị hợp đồng.

Thời gian: ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                       Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

Đợt 2: …..giá trị hợp đồng

Thời gian:  ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                       Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

……

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

5.1 Quyền của bên A

– Được nhận số tiền đã thoả thuận theo từng đợt vào đúng ngày thoả thuận trong hợp đồng.

– Được bên B cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc thiết kế website đúng hạn.

– Không chịu trách nhiệm về nội dung website mà bên B đã cung cấp nếu nội dung này trái với quy định của pháp luật.

– Tạm ngưng thực hiện hợp đồng nếu bên B không thực hiện việc thanh toán như thoả thuận trong hợp đồng.

5.2 Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện các công việc đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Thực hiện sữa chữa các lỗi website theo yêu cầu của bên B.

– Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc cho bên B. Thông báo kịp thời nếu có trường hợp phát sinh.

– Đảm bảo bí mật thông tin về dữ liệu bên B đã cung cấp.

– Hoàn trả đầy đủ những tài liệu bên B đã cung cấp khi hoàn thành xong công việc được thoả thuận trong hợp đồng.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Tiến hành bảo hành cho bên B trong thời hạn hợp lý khi bên A có yêu cầu bảo hành và đáp ứng được điều kiện bảo hành.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1 Quyền của bên B

– Được bên A cung cấp dịch vụ theo đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Được yêu cầu bồi thường nếu bên A làm lộ những thông tin bên B đã cung cấp cho bên thứ ba.

– Được nhận lại tài liệu bên B đã cung cấp khi nội dung hợp đồng đã hoàn thành. Yêu cầu bên A không được giữ lại tài liệu của bên B kể cả khi được lưu trên máy tính.

– Yêu cầu bên A bảo hành khi đáp ứng được điều kiện bảo hành.

6.2 nghĩa vụ của bên B

– Cung cấp tài liệu, thông tin cho bên A phục vụ cho việc thiết kế website.

– Giao tiền đúng thời hạn và phường thức đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp cho bên A nếu trái quy định của pháp luật.

– Tạm ngưng thực hiện hợp đồng nếu có căn cứ cho rằng bên A thực hiện không đúng nội dung, thời hạn thực hiện hợp đồng.

Điều 7: Nghiệm thu

Hai bên sẽ lập biên bản nghiệm thu phần mềm website khi đáp ứng được các điều kiện sau:

– Phần mềm website được thiết kế theo đúng thoả thuận của hai bên.

– Các phép toán và đưa nội dung lên website chính xác.

Điều 8: Bảo hành và hỗ trợ

– Bên A cung cấp dịch vụ sẽ bảo hành trong thời hạn …. kể từ ngày nghiệm thu.

– Bên A sẽ bảo hành khi lỗi hệ thống không do lỗi chương trình, phần mềm mạng gây ra, những lỗi do môi trường, thiên tai, do vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.

– Khi nhận được yêu cầu bảo hành bên A phải tiến hành bảo hành cho bên B trong thời gian hợp lý. Tuỳ theo tình trạng lỗi có thể bảo hành trực tiếp hoặc hướng dẫn qua mail.

– Trong trường hợp bảo hành ngoài những dịch vụ bảo hành do bên A cung cấp, bên B sẽ chịu chi phí phát sinh.

– Bên A hướng dẫn cách sử dụng phần mềm website và bảo trì hệ thống cho bên B.

– Bên A có trách nhiệm cài đặt phần mềm và giao cho bên B tài khoản quản lý hệ thống.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Nếu có tranh chấp phát sinh các bên chủ động giải quyết trên tinh thần thương lượng hoà giải, trường hợp thương lượng không thành tranh chấp sẽ do cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website: Tải về biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Số:………

Căn cứ hợp đồng số………. ký ngày….tháng…năm……..

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại……………….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                    Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Hai bên thống nhất cùng nhau thanh lý hợp đồng số…..  được ký kết giữa………….và……….. vào ngày…tháng…năm….

Điều 1.

Bên B xác nhận bên A đã thực hiện nội dung công việc được quy định tại Điều ……. Hợp đồng số…….. được ký vào ngày…tháng….…năm….. đúng thời gian, nội dung đã thoả thuận,

Điều 2.

Bên B đồng ý thanh toán cho A với số tiền:……… (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

(Bằng chữ:………)

Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 3.

Biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản. có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản bàn giao website

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản bàn giao website: Tải về biên bản bàn giao website

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản bàn giao website, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO WEBSITE

Số:…………..

Căn cứ hợp đồng số… ký ngày…tháng…năm….

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại………. Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Nội dung: Bên A bàn giao website cho bên B với nội dung sau:

STT Tên công việc Ghi chú
1 Website đã được thiết kế
2 Tên đăng nhập
3 Mật khẩu
4 Hướng dẫn sử dụng
……

Hai bên thống nhất website đã được bàn giao theo đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng.

Bên B tiến hành kiểm tra, thông báo cho bên A nếu website bị lỗi như đã thoả thuận trong hợp đồng. Tiến hành thanh toán sẽ tiền còn lại được thoả thuận trong hợp đồng.

Biên bản được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Lưu ý khi khi soạn hợp đồng thiết kế website

– Lập danh sách thật chi tiết các yêu cầu mà bạn muốn thực hiện trên website. Nếu có ý tưởng về một chức năng mới cần được lập trình trên website càng phải được mô tả cụ thể. (Nếu có hình ảnh hoặc website để minh họa, bạn nên gửi tất cả vào trong yêu cầu cho công ty thiết kế web để họ có căn cứ nghiên cứu và tư vấn cho bạn chính xác hơn.)

– Tìm hiểu kinh nghiệm thất bại khi thuê công ty thiết kế website, dự đoán mọi khả năng xấu có thể xảy ra, tìm hiểu những lỗi mà website khác đang mắc phải, tự đưa ra giải pháp và thể hiện cụ thể trong hợp đồng. Các điều khoản, quy định trên hợp đồng thiết kế website nên được ghi nhận càng chi tiết càng tốt.

– Quy định rõ ràng nghĩa vụ của hai bên khi có sự cố xảy ra, mức phạt sẽ như thế nào tương ứng với từng lỗi của mỗi bên.

– Nếu cẩn thận, hãy liên hệ với luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ bạn lập một bản hợp đồng chi tiết, hoàn hảo nhất.

Dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn luật xây dựng, thiết kế qua điện thoại trực tuyến miễn phí;

– Tư vấn qua tổng đài về mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website;

– Soạn thảo các mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website;

– Liên hệ Luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website;

Từ khóa:

hợp đồng thiết kế website
hợp đồng thiết kế website cá nhân
hợp đồng về thiết kế website
bản hợp đồng thiết kế website
phụ lục hợp đồng thiết kế website
hợp đồng kinh tế thiết kế website
hợp đồng thiết kế trang web
hợp đồng thiết kế và xây dựng website
hợp đồng dịch vụ thiết kế web
các mẫu hợp đồng thiết kế web
biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website
hợp đồng thiết kế website 2018
hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế website
hợp đồng dịch vụ thiết kế website

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết cùng Chuyên Mục

Bài tiếp theo
Tanduy.vn

Hi, mình là Duy – blogger thích viết, học và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân. ❤
Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực rất lớn để mình phát triển hơn trong tương lai.