//* Remove WordPress's default image sizes function remove_default_image_sizes( $sizes) { unset( $sizes['large']); unset( $sizes['thumbnail']); unset( $sizes['medium']); unset( $sizes['medium_large']); unset( $sizes['1536x1536']); unset( $sizes['2048x2048']); return $sizes; } add_filter('intermediate_image_sizes_advanced', 'remove_default_image_sizes');
Logoagency Png 600x300 1 2

Có nên Mua Like cho Fanpage không ?

Image 17.jpg

FAQ

Câu hỏi thường gặp | Giải đáp thắc mắc về dịch vụ mua bán Fanpage Facebook tại tanduy.vn

Faq.png